ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

Έναρξη υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης»

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Κατόπιν ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, ξεκίνησε στις 23.12.2020 η υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης», με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ΕΒΕΘ και αναδόχου εταιρείας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.

 Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου για την υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop) και την παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις. Η υλοποίηση του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022, θα διασφαλίσει στο ΕΒΕΘ έναν μηχανισμό διαχείρισης και δημοσιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας, ενώ τα μέλη του θα απολαμβάνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία.

Μεταξύ των παραδοτέων του έργου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η αναβάθμιση του ΟΠΣ του ΕΒΕΘ σε σύγχρονη τεχνολογία cloud, η αναβάθμιση της ψηφιακής πύλης (portal) του Επιμελητηρίου, η ανάπτυξη software voip τηλεφωνικού κέντρου, η ανάπτυξη υποσυστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης στα μέλη του ΕΒΕΘ.

Το έργο συνολικής αξίας 236.096 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).