ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΕΒΕΘ

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΒΕΘ
  •  
Ατομικής Επιχείρησης
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
  •  
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Προϋποθέσεις εγγραφής εμπορικού αντιπροσώπου (Π.Δ.219/91, Οδηγία 86/653/ΕΟΚ)
  •  
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Προϋποθέσεις εγγραφής εμπορικού αντιπροσώπου (Π.Δ.219/91, Οδηγία 86/653/ΕΟΚ)
 
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
  •  
Οδηγίες για την εγγραφή (Ν.Δ. 3999/59 και Ν.936/79)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ. τηλ. 2310 370151.